Sadamaeeskiri koos lisadega

Sadamaeeskiri

Sadamatasud

Lisa 1 - Kaiomanike üldandmed

Lisa 2 - Pärnu sadama akvatooriumi plaan

Lisa 3 - Pärnu sadama akvatooriumi sügavuste mõõtkavaline kaart

Lisa 4 - Pärnu sadama maa-ala plaan

Lisa 5 - Pärnu sadama kaide asendi plaan

Lisa 6 - Pärnu sadama meremärkide asendiplaan

Lisa 7 - Pärnu sadama tehnilsed andmed kaiomanike lõikes

Lisa 8 - Pärnu sadamas tegutsevate ettevõtete üldandmed

Lisa 9 - Pärnu sadamas tegutsevad riiklikud asutused

Lisa 10 - Saabumise teatis

Lisa 11 - Punkerdamiseelne kontroll-leht

 

Sisenemine